Schoolraad

Het beleid van de school wordt mede bepaald door de schoolraad. In deze raad, die minstens driemaal per schooljaar bij mekaar komt, krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap de kans om in overleg en samenwerking met de directeur aan de verdere toekomst van de school te bouwen.

De drie geledingen zorgen samen, elk vanuit hun eigen inbreng, voor de realisatie van het christelijke opvoedingsproject van onze school. Elke geleding bestaat uit 3 personen.

Om de 4 jaar worden verkiezingen georganiseerd om de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel aan te duiden. De leden die de plaatselijke gemeenschap vertegenwoordigen worden in overleg tussen ouders, personeel en directie aangeduid. Er wordt binnen de schoolraad een voorzitter en secretaris aangeduid.

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over een aantal vastgelegde onderwerpen. De leden hebben in functie van de uitoefening van hun bevoegdheid een algemeen informatierecht.

Vanuit een open, constructieve en positieve samenwerking tussen de leden van de schoolraad kan de school rekenen op een degelijke samenwerking tussen school en schoolraad.

 

 

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven