Leerlingenraad

Als school vinden we de inbreng van leerlingen belangrijk. Samen maken we immers school door ieders inbreng op zijn/haar niveau (directie, personeelsteam, leerlingen, ouders). Door leerlingen te betrekken in schoolafspraken en het dagelijkse schoolleven, zorgen we ervoor dat hun betrokkenheid zo groot mogelijk is.

Vanaf het derde leerjaar worden binnen de klas vertegenwoordigers per leerjaar gekozen. Vooraf worden de thema’s die aan bod zullen komen vastgelegd zodat dit eerst uitgebreid aan bod kan komen in de klas zelf. Voor de leerlingen van de eerste graad bespreekt de klastitularis samen met de kinderen het thema en worden de suggesties en aandachtspunten doorgespeeld aan de leerlingenraad.

Op de leerlingenraad verwoorden de gekozen leerlingen de standpunten aan de twee leerkrachten en directeur die de school vertegenwoordigen. Samen worden daar de nodige afspraken gemaakt die verwerkt worden in het verslag van de leerlingenraad. Het verslag wordt door de leerlingen besproken in klasverband samen met de klasleerkracht.

Thema’s die in het verleden al aan bod kwamen waren o.a.:

  • de organisatie en het verloop van de refterbeurten
  • drank op school
  • de organisatie en het gebruik van de sportvelden op school
  • afval op school
  • het verkeersbeleid op school e.a.

De leerlingenraad vergadert in principe 1 x per trimester.

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven