Schoolbestuur

Is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze schoolgemeenschap. Zij is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs in onze school.

  • Ons schoolbestuur : KOBArTĀ (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout)
  • Onze regiovoorzitter die het schoolbestuur vertegenwoordigt: dhr. Paul Proost

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven