CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders of leerkrachten een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken o.a. artsen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werk(st)ers en verpleegkundigen. Er is regelmatig leerlingenoverleg met de school.

Voor onze school is de onthaalmedewerker Katrien Luyts (pedagoge).

Het CLB werkt op vier domeinen: schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.

Heeft u als ouder een vraag of een zorg in dit verband dan kan u het CLB best eerst telefonisch of via de school contacteren.
De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en er is een onderlinge samenwerking met de betrokken partijen. De dienstverlening is gratis en er wordt discreet omgegaan met verkregen informatie.

Adres:
CLB-Kempen (vestiging Turnhout)
Rubensstraat 170
2300 Turnhout
fax: 014/ 41 64 39
email: turnhout@vclb-kempen.be

openingsuren:
maandag t.e.m. vrijdag: 9u00 tot 12u00 / 13u00 tot 16u30
elke donderdag tot 17u30

Bijlage:

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven