Visie op leren

Kinderen leren voortdurend: thuis, op school en in de wereld.

We willen kinderen helpen om greep te krijgen op het eigen leren en we zien hierin een opdracht voor zowel kleuterschool als lagere school.
Onze agenda (leerwijzer) helpt de leerlijn leren leren te realiseren.
We kiezen op school bewust voor huiswerk, aangepast aan het niveau en de leeftijd van de kinderen.

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven