Schoolvisie

We willen alle kinderen kansen bieden tot ontplooiing.

Het (ver)bewonderend omgaan met de wereld rondom ons vinden we een belangrijk uitgangspunt.

We geloven in de mogelijkheden van elk kind en hechten daarbij zowel belang aan hoofd (kennen), hart (voelen) als handen (doen).

Ons omgaan met elkaar is ge├»nspireerd op Jezus ‘voorbeeld. De christelijke waarden vormen de basis om ons huis van vriendschap op te bouwen. Met heel de school werken we o.a. bewust rond samenhorigheid, beleefdheid, zelfstandigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid en respect en dit vanuit ons BLOOS-project (Blij Op Onze School). We leggen de band met onze plaatselijke parochie- en leefgemeenschap van Zevendonk en vinden een goede samenwerking belangrijk.

Onze school is een rijk geheel. Als team willen we ieders eigenheid en cultuur respecteren en samen zorg dragen voor elk kind. We laten elk kind op zijn/ haar tempo groeien naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Elk kind krijgt kansen om zijn/ haar eigen levensweg stap voor stap te ontdekken. Dit doen we bewust niet alleen, maar samen in een geest van overleg en samenwerking. Kinderen goed opvoeden en onderwijzen is een zorg van ouders en school.

Ook ouders moeten zich thuis voelen op school. We slaan daarom bewust de brug tussen school en gezin. Ouders kunnen mee vorm geven aan de school en onze eigen wijze van werken ondersteunen. Langs gevarieerde oudercontacten en vormen van ouderparticipatie om, willen we bouwen aan een echte schoolgemeenschap. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders op school en ondersteunt daadwerkelijk de schoolwerking.

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven