BLOOS-Project

We kiezen bewust voor BLOOS op onze school. (Blij Op Onze School)

We vinden het belangrijk dat elk kind zich goed voelt op onze school. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school komt het BLOOS-project systematisch aan bod in de dagdagelijkse werking.

  • Enerzijds willen we kinderen ‘waarden-vol’ opvoeden en begeleiden.
  • Anderzijds willen we hen helpen om op te komen voor zichzelf.

bloos-ouderfolder

We zien ons BLOOS-project als een waardevolle bouwsteen in het realiseren van onze schooleigen visie op onderwijs en opvoeding van kinderen.

Bijlage:

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven