Referentiekader

Onze school maakt deel uit van de DIM-scholen. (Diocesane Inrichtende Macht Antwerpen)

Alle scholen van onze inrichtende macht nemen het referentiekader van DIM als uitgangspunt voor hun schooleigen visie. We geven op een heel eigen wijze vorm aan
het referentiekader via 5 pijlers:

  • we zijn een katholieke school
  • we staan voor kwaliteitsvol onderwijs
  • doeltreffend en stimulerend opvoedingsklimaat
  • groeikansen voor elk kind vanuit een brede zorg
  • de school als een gemeenschap, een organisatie

Bijlage:

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven