Ineten

Heel veel kinderen blijven ’s middags op school eten. Ze brengen dan hun boterhammen mee. Voor een drankje zorgt de school.
Op maandag is het waterdag: alle kleuters en kinderen van de lagere school drinken dan water.

De kleuters eten in de kleuterrefter. Er zijn juffen, middagmoeders en enkele leerlingen van het zesde leerjaar die de kleuters helpen. De kleuters kiezen elke dag hun drankje: water of melk.

De kinderen van de lagere school eten in drie beurten in de refter. Leerkrachten en middagmoeders zorgen voor een vlot verloop. De kinderen van de lagere school kiezen hun gezond drankje: water of melk.

 

Wat hebben we recent gedaan?

Via deze wekelijkse e-mail blijf je altijd helemaal op de hoogte!

bekijk onze vorige nieuwsbrieven